Kratke analize


Kratke analize

Gibanje plač v državah EU v obdobju 2015–2021

V obdobju 2015–2019 so se plače v skoraj vseh državah realno povečevale, največja so bila povišanja v državah z nižjimi plačami in velikimi povečanji zakonsko določene minimalne plače. Z izbruhom epidemije leta 2020 so se plače v nekaterih državah znižale predvsem v zasebnem sektorju, na kar so vplivali tudi ukrepi za ohranjanje delovnih mest. V letu 2021 so bile države sicer bolj zadržane pri dvigovanju minimalne plače, vseeno pa je okrevanje gospodarske aktivnosti in vračanje zaposlenih na delovna mesta prispevalo k povišanju plač v skoraj vseh državah. Ponovno okrevanje gospodarske aktivnosti je zelo hitro spet izpostavilo problem pomanjkanja delovne sile, ki pa se v večini članic še ni prelilo v rast plač.