Vmesna napoved


Vmesna napoved

Poletna napoved gospodarskih gibanj 2020

Epidemija koronavirusa v kombinaciji s strogimi zdravstvenimi in zaščitnimi ukrepi pomeni velik negativen šok za gospodarsko aktivnost, ki se bo letos močno skrčila. Globina padca BDP in dinamika okrevanja (bo)sta ključno odvisni od epidemioloških razmer ter obsega in vsebine ukrepov ekonomskih politik. Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) v osrednjem scenariju poletne napovedi za letos predvidevamo 7,6-odstotni upad BDP in 4,5-odstotno rast leta 2021. V večini dejavnosti raven pred izbruhom epidemije tudi prihodnje leto še ne bo dosežena. Ob prisotnosti virusa in ohranjanju nekaterih omejitvenih ukrepov bo okrevanje potekalo postopno in diferencirano po posameznih dejavnostih. Negotovost in tveganja za še večji letošnji upad BDP, povezana z morebitnimi ponovitvami večjih izbruhov epidemije, ostajajo visoka. Ponovna uvedba strogih ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa bi lahko privedla do globljega padca BDP. V primeru skorajšnjega razvoja in razpoložljivosti cepiva ali zdravila oziroma uspešne trajnejše zajezitve širjenja virusa pa obstaja tudi možnost hitrejšega okrevanja aktivnosti od predvidene v osrednjem scenariju.