Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se je po precejšnjem skrčenju v marcu aprila povečala in približala ravnem iz prvih dveh mesecev leta, v prvih štirih mesecih je bila podobna kot v enakem obdobju lani. Blagovna menjava se je aprila v primerjavi z marcem zmanjšala, medletno je bila večja. V povprečju prvih štirih…

>>

Grafi tedna od 10. do 14. junija 2024: obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih, aktivnost v gradbeništvu, tekoči račun plačilne bilance in drugi

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se je aprila povečala in približala ravnem iz prvih dveh mesecev, aktivnost se je…

>>

Grafi tedna od 3. do 7. junija 2024: blagovna menjava, prihodek v tržnih storitvah in število registriranih brezposelnih

Blagovna menjava se je aprila v primerjavi z marcem zmanjšala, medletno pa je bila večja. V povprečju prvih štirih…

>>

Grafi tedna od 27. do 31. maja 2024: cene življenjskih potrebščin, gospodarska klima, prihodek v trgovini in aktivno ter neaktivno prebivalstvo

Medletna rast cen življenjskih potrebščin se je maja drugič zapored znižala in bila z 2,5 % najnižja po septembru 2021.…

>>