Gospodarska aktivnost evrskega območja se je skladno s pričakovanji mednarodnih institucij v prvem četrtletju nekoliko povečala. Dobri so tudi obeti za drugo četrtletje. Aprila se je kazalnik nabavnih menedžerjev za evrsko območje prvič v desetih mesecih povzpel nad vrednost 50 (nakazuje mejo med rastjo in krčenjem…

>>

Grafi tedna od 13. do 17. maja 2024: bruto domači proizvod, vrednost davčno potrjenih računov, poraba elektrike po odjemnih skupinah in drugi grafi

Medletna gospodarska rast v Sloveniji je bila v prvem letošnjem četrtletju (2,1 %) podobna kot v zadnjem lanskem;…

>>

Komentar BDP: podobna medletna gospodarska rast kot v zadnjem četrtletju, podprta z zasebno in državno potrošnjo; umiritev rasti investicij, skupni izvoz ostaja medletno nižji

Realni bruto domači proizvod (BDP) je po danes objavljenih podatkih Statističnega urada RS v prvem letošnjem četrtletju…

>>

Grafi tedna od 6. do 10. maja 2024: predelovalne dejavnosti, število registriranih brezposelnih oseb in poraba elektrike

Mesečni upad števila registrirano brezposelnih je bil aprila podoben kot v prejšnjih dveh mesecih, medletno pa je bilo…

>>