Urad za makroekonomske analize in razvoj

Grafi tedna od 16. do 20. maja 2022: bruto domači proizvod, trg dela, cene industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev in drugi grafi

Rast realnega bruto domačega proizvoda se je v prvem letošnjem četrtletju glede na zadnje lansko umirila, medletna rast pa je predvsem zaradi nizke lanske osnove ostala visoka. Rast števila delovno aktivnih se je marca medletno umirila, visoka je ostala v gostinstvu in...

Grafi tedna od 9. do 13. maja 2022: predelovalne dejavnosti, plačilna bilanca in gradbeništvo

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti je v prvem četrtletju letošnjega leta ostala na ravni preteklega četrtletja,...

>>

Ekonomsko ogledalo št. 4/2022: Izrazito povečana negotovost v mednarodnem okolju, upočasnjena rast izvozno usmerjenega dela gospodarstva

V prvem četrtletju se je v Sloveniji rast izvozno usmerjenega dela gospodarstva, ob izrazito povečani negotovosti v...

>>