Urad za makroekonomske analize in razvoj

Ekonomsko ogledalo št. 5/2021: aktivnost izvozno usmerjenih dejavnosti ostaja visoka, postopno se krepi tudi okrevanje storitev

Realni bruto domači proizvod se je v prvem četrtletju povečal in presegel ravni iz enakega obdobja lani. Okrevanje v Sloveniji je bilo hitrejše kot v povprečju EU, kjer je bila gospodarska aktivnost nižja kot v zadnjem četrtletju in tudi medletno. Obeti v mednarodnem okolju so...