Urad za makroekonomske analize in razvoj

Poročilo o produktivnosti 2020: Digitalna preobrazba kot ključ za dvig blaginje v Sloveniji

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj v vlogi nacionalnega odbora za produktivnost pripravlja letno poročilo o produktivnosti. Letošnje poročilo, ki je drugo po vrsti, smo pripravljali v času korona krize, ki je izrazito povečala že tako visoko kompleksnost vpliva...

Izsek iz predstavitve Poročila o produktivnosti 2020

Ekonomsko ogledalo št. 7/2020: zaostrovanje epidemiološke situacije in negotovost nadaljnjega okrevanja

Gospodarska aktivnost v evrskem območju se je v tretjem četrtletju opazno povečala in celo presegla pričakovanja...

>>

Grafi tedna od 9. do 13. novembra 2020: registrirane brezposelne osebe, poraba elektrike, promet elektronsko cestninjenih vozil, izvoz in uvoz blaga in drugi

Število brezposelnih se po opaznejšem septembrskem upadu na začetku novembra ni izraziteje spremenilo, kljub sredi...

>>