Urad za makroekonomske analize in razvoj

Grafi tedna od 21. do 25. novembra 2022: gospodarska klima, cene industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev in povprečna bruto plača na zaposlenega

Slabšanje razpoloženja v gospodarstvu se je novembra prekinilo, s povišanjem kazalnikov zaupanja v vseh segmentih. Ob tem vrednost kazalnika gospodarske klime ostaja še precej nižja kot pred letom, kar je povezano predvsem z medletno nižjim zaupanjem v predelovalnih dejavnostih...

Opomnik – konferenca s predstavitvijo Poročila o produktivnosti 2022

Z odgovori na osnovi temeljitih analiz in podatkov s ključnimi odločevalci ter predstavniki gospodarstva, akademske...

>>

Grafi tedna od 14. do 18. novembra 2022: bruto domači proizvod, poraba zemeljskega plina, poraba elektrike po odjemnih skupinah in drugi grafi

V tretjem četrtletju se je BDP glede na drugo zmanjšal (za 1,4 %), medletna rast (3,4 % po nedesezoniranih podatkih) pa...

>>