Urad za makroekonomske analize in razvoj

Komentar podatkov o gospodarski rasti v 4. četrtletju in celem letu 2020: upad BDP lani manjši od pričakovanega

V zadnjem četrtletju močan upad aktivnosti v storitvah, katerih delovanje je bilo onemogočeno oziroma omejeno; izvoz in industrija pa že blizu ravnem pred izbruhom epidemije.

Grafi tedna od 22. do 26. februarja 2021: poraba elektrike, promet elektronsko cestninjenih vozil, registrirane brezposelne osebe, davčno potrjevanje računov in drugi

Upad BDP v zadnjem lanskem četrtletju (medletno za 4,5 %) je bil manjši od pričakovanega. Zaradi sprejetih zajezitvenih...

>>

Ekonomsko ogledalo št. 2/2021: drugi val epidemije najbolj prizadel storitvene dejavnosti, na izvozno usmerjene dejavnosti in gradbeništvo ni imel vidnejšega vpliva

V Sloveniji se je ob strogih zajezitvenih ukrepih ob drugem epidemiološkem valu prodaja v trgovini in nekaterih...

>>

Grafi tedna od 15. do 19. februarja 2021: poraba elektrike, poraba elektrike po odjemnih skupinah, promet elektronsko cestninjenih vozil, trg dela in drugi

Poraba elektrike je bila v prvi polovici februarja podobna kot pred letom, promet tovornih vozil po slovenskih...

>>