Urad za makroekonomske analize in razvoj

Grafi tedna od 16. do 20. januarja 2023: poraba zemeljskega plina, cene industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev in število delovno aktivnih oseb

Poraba zemeljskega plina je bila ob toplejšem vremenu in prilagoditvah proizvodnje visokim cenam energentov v zadnjih mesecih lanskega leta za okoli 12 % nižja kot v primerljivem obdobju predhodnih let, ob začetku novega leta pa je bilo zmanjšanje porabe še nekoliko večje. Po...

Kombiniran graf porabe zemeljskega plina, ki je bila v zadnjih dveh mesecih leta 2022 za 12 % manjša od primerljive v prejšnjih letih, z novim letom se je ta razlika še povečala.

Grafi tedna od 9. do 13. januarja 2023: vrednost davčno potrjenih računov, poraba elektrike po odjemnih skupinah, obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih in drugi grafi

Nominalna vrednost davčno potrjenih računov se zadnjih nekaj tednov ohranja okoli 10 % nad primerljivimi ravnmi pred...

>>

Grafi tedna od 27. decembra 2022 do 6. januarja 2023: cene življenjskih potrebščin, obveznice, število registriranih brezposelnih oseb in drugi grafi

Inflacija je bila lani ob koncu leta 10,3-odstotna. K temu je največ prispevala medletna rast cen hrane in...

>>