Urad za makroekonomske analize in razvoj

Grafi tedna od 26. do 30. septembra 2022: nepremičnine, prihodek v tržnih storitvah, prihodek v trgovini in cene življenjskih potrebščin

Cene stanovanjskih nepremičnin so se v drugem četrtletju še naprej krepile, predvsem rabljenih, število transakcij pa upada. Realni prihodek v tržnih storitvah se je julija, po petmesečni rasti, zmanjšal. V večini trgovskih panog se je stagnacija realnega prihodka iz drugega...

Grafi tedna od 19. do 23. septembra 2022: povprečna nominalna bruto plača na zaposlenega, cene industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev, gospodarska klima in drugi grafi

Povprečna bruto plača je bila ob visoki inflaciji tudi julija medletno realno nižja, upad je bil večji v javnem sektorju...

>>

Grafi tedna od 12. do 16. septembra 2022: tekoči račun plačilne bilance, aktivnost v gradbeništvu, število delovno aktivnih oseb in poraba elektrike

Tekoči račun plačilne bilance je imel v prvih sedmih mesecih primanjkljaj. Gradbena aktivnost je po podatkih o vrednosti...

>>

Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2022: občutnejše umirjanje gospodarske rasti, velika negotovost zaradi razmer na energetskih trgih

Napoved smo pripravili v razmerah velike negotovosti, povezane predvsem z razmerami na energetskih trgih, ki se z...

>>