Produktivnost in konkurenčnost

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je prevzel naloge nacionalnega odbora za produktivnost. Analize produktivnosti in konkurenčnosti so že vrsto let sestavni del rednih publikacij UMAR. Od leta 2019 jih objavljamo tudi samostojno v obliki letnega poročila o produktivnosti. Poleg podrobnega pregleda gibanj analiziramo dejavnike in pogoje za povečanje produktivnosti in konkurenčnosti, kot na primer investicije, inovacije, digitalna preobrazba in znanje, družbeni in institucionalni kapital ter nizkoogljično krožno gospodarstvo.