Kratke analize

V kratke analize sodijo obširnejši prispevki, ki obravnavajo aktualne tematike, ki zaslužijo večjo pozornost in zanimajo širšo javnost. Običajno se nanašajo na objavljene kazalnike in dokumente ali pa gre za spremljanje učinkov aktualnih dogodkov. Avtorji prispevkov so strokovnjaki Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.