Teme

Gre za odraz naših ključnih delovnih področij in aktualnih gospodarskih izzivov domačega in mednarodnega okolja. Oblikujemo pa jih tudi glede na aktualne problematike, za katere menimo, da zahtevajo ukrepanje ekonomske politike.