Evropski steber socialnih pravic

Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija so se za oblikovanje evropskega stebra socialnih pravic (ESSP) odločile kot odziv na posledice gospodarske in finančne krize (2008–2013), ki so negativno vplivale na kakovost življenja prebivalcev po vsej EU. Evropske institucije, podpisnice zaveze, bodo do leta 2030 krepile socialno konvergenco, socialno pravičnost in trajnostno družbeno blaginjo ob upoštevanju dobrobiti za vse prebivalce EU. Od leta 2021 je ESSP sestavni del vseh politik EU, njegovo uresničevanje pa se spremlja v okviru evropskega semestra. Za spremljanje uresničevanja načel ESSP so bili dogovorjeni številni kazalniki, nekatere pa Eurostat še razvija. Države članice so na vrhu v Portu maja 2021 s sprejetjem akcijskega načrta potrdile svojo zavezanost uresničevanju ESSP.