Vmesna napoved


Vmesna napoved

Zimska napoved gospodarskih gibanj 2020

Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) v Zimski napovedi za letos predvidevamo 6,6-odstotni upad BDP. Po globokem padcu v drugem četrtletju je gospodarstvo v tretjem okrevalo bolj, kot smo pričakovali. Za zadnje četrtletje pričakujemo ponovni upad, ki pa bo manjši od spomladanskega, k čemur prispevajo tudi prilagoditve podjetij in potrošnikov novim okoliščinam. Ocenjujemo, da bodo gospodarske posledice drugega epidemiološkega vala osredotočene predvsem na storitveni sektor in manj na dejavnosti, vpete v mednarodno menjavo. Kljub vnovičnemu poslabšanju v zadnjem četrtletju pa zaradi močnega okrevanja v tretjem četrtletju pričakujemo, da bo padec bruto domačega proizvoda v celem letu 2020 podoben, kot smo napovedali jeseni. Zaradi zaostrenih epidemioloških razmer se vidnejše gospodarsko okrevanje zamika proti drugemu četrtletju 2021. Posledično pričakujemo, da bo gospodarska rast leta 2021 (4,3 %) nižja od napovedane v naši Jesenski napovedi (5,1 %). Okrevanje bo ob ohranjanju nekaterih omejitvenih ukrepov v Sloveniji in trgovinskih partnericah postopno in diferencirano po posameznih dejavnostih. Največje tveganje za uresničitev napovedi je še naprej povezano s trajanjem in globino epidemije. Dolgotrajno vztrajanje zaostrenih epidemioloških razmer z morebitnimi novi valovi okužb in s tem povezani strožji omejitveni ukrepi ter ponovna večja zaprtja gospodarstev, bodo še naprej predstavljali največje tveganje za stabilno okrevanje. Ob izboljšanju epidemioloških razmer bo pomembno tudi postopno in premišljeno umikanje ukrepov za blaženje posledic epidemije. Obstaja pa tudi možnost hitrejšega okrevanja aktivnosti v primeru hitrejšega trajnega izboljšanja epidemioloških razmer oziroma hitre široke uporabe cepiva ali zdravila.