Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 22. do 26. januarja 2024: gospodarska klima, vrednost davčno potrjenih računov in povprečna bruto plača na zaposlenega

Gospodarska klima se je januarja na mesečni ravni še nekoliko izboljšala, a ostaja nižja kot pred letom in pod dolgoletnim povprečjem. Vrednost davčno potrjenih računov je bila sredi januarja medletno nominalno višja za 6 %, k rasti sta največ prispevali prodaji v trgovini na drobno in trgovini z motornimi vozili. Medletna realna rast povprečne bruto plače je bila novembra (3,1 %) nekoliko višja kot v predhodnih mesecih zaradi višje rasti v zasebnem sektorju (4,2 %). V prvih enajstih mesecih je bila povprečna bruto plača medletno realno višja za 1,9 % (nominalno 9,8 %), v javnem sektorju je bila rast višja kot v zasebnem.
 

Vrednost kazalnika gospodarske klime se je januarja na mesečni ravni zvišala tretji mesec zapored, a je še nižja kot pred letom. V primerjavi z mesecem prej se je zaupanje zvišalo v trgovini na drobno in med potrošniki, v predelovalnih in storitvenih dejavnostih ter gradbeništvu pa se je znižalo. To kaže na nadaljevanje negotovih gospodarskih razmer tudi v začetku letošnjega leta, kar je povezano s šibkim domačim in tujim povpraševanjem in razpoložljivostjo delovne sile. V primerjavi z lanskim januarjem je bilo zaupanje nižje v vseh dejavnostih, razen med potrošniki, kjer pa ostaja precej bolj pod dolgoletnim povprečjem kot v letih pred epidemijo.

Nominalna vrednost davčno potrjenih računov je bila med 7. in 20. januarjem 2024 medletno večja za 6 %. To je bila podobna rast kot v povprečju zadnjega lanskega četrtletja, ko se je v primerjavi z drugim in tretjim četrtletjem okrepila. Podobna je bila rast prodaje v trgovini (5 %); v trgovini na drobno se je podvojila na 8 %, v trgovini z motornimi vozili se je zmanjšala, a ostala visoka (9 %), v trgovini na debelo pa je bila prodaja za 7 % manjša kot pred letom (v povprečju četrtega četrtletja lani je bila medletno večja za 1 %). Medletna rast prodaje v gostinstvu in nekaterih kulturnih, razvedrilnih in športnih storitvah ter igrah na srečo je bila nekoliko nižja kot v zadnjem trimesečju leta 2023 (skupaj v gostinstvu in drugih storitvenih dejavnostih 8 %). 

Medletna realna rast povprečne bruto plače je bila novembra (3,1 %) nekoliko višja kot v predhodnih mesecih zaradi višje rasti v zasebnem sektorju (4,2 %). Na medletno zvišanje realne rasti plač so, ob nižji inflaciji, vplivala tudi izredna izplačila v zasebnem sektorju (13. plače in božičnice), ki so bila višja kot novembra 2022. Najvišja rast je bila v gostinstvu, ki (poleg gradbeništva in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti) spada med dejavnosti z največjim pomanjkanjem delovne sile. V javnem sektorju je bila 1-odstotna, kar je manj kot prejšnje mesece. Nižja rast je povezana z višjo lansko osnovo zaradi dviga plač oktobra 2022. Nominalna medletna rast povprečne bruto plače je bila novembra nekoliko nižja kot v prejšnjih mesecih, in sicer 8,1-odstotna. V zasebnem sektorju je bila rast 9,3-odstotna, v javnem 5,9-odstotna. V prvih enajstih mesecih je bila medletna realna rast povprečne bruto plače 1,9-odstotna (v zasebnem sektorju 1,7 %, v javnem 2,3 %). Medletna nominalna rast v enakem obdobju pa je bila 9,8-odstotna (v zasebnem sektorju 9,6 %, v javnem 10,3 %).