Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 4. do 8. marca 2024: izvoz in uvoz blaga, število registriranih brezposelnih oseb, vrednost davčno potrjenih računov in poraba elektrike po državah

Blagovna menjava se je v začetku leta nekoliko zmanjšala (desez.). V primerjavi z januarjem lani je bil izvoz blaga večji in medletni upad uvoza manjši kot pretekle mesece. Zmanjševanje števila registriranih brezposelnih se je po januarski prekinitvi februarja nadaljevalo (desez.), konec februarja je bilo brezposelnih 6,9 % oseb manj kot pred letom. Medletna rast nominalne vrednosti davčno potrjenih računov je bila med 18. februarjem in 2. marcem 2024 nekoliko nižja kot v predhodnem 14-dnevnem obdobju in kot v povprečju januarja predvsem zaradi nižje rasti prodaje v trgovini z motornimi vozili. Poraba elektrike je bila februarja medletno nižja za 4 %.
 

Blagovna menjava se je v začetku letošnjega leta nekoliko zmanjšala. Ob negotovosti glede okrevanja v naših glavnih trgovinskih partnericah in s tem povezanimi opaznimi mesečnimi nihanji je januarja blagovna menjava upadla (desez.). Na zmanjšanje je vplival nižji izvoz v države EU, izvoz v države izven EU se je povečal. K tekočemu zmanjšanju izvoza in uvoza je največ prispevala opazno manjša menjava proizvodov za investicijsko rabo, ki v strukturi blagovne menjave predstavlja okoli 10 %. Nekoliko nižji je bil tudi uvoz izdelkov za vmesno potrošnjo, kar kaže na ohranjanje upočasnjene aktivnosti v predelovalnih dejavnostih. V primerjavi z enakim obdobjem lani je bil izvoz večji (v države EU in izven), medletni upad pri uvozu pa se je nekoliko zmanjšal. Razpoloženje v izvozno usmerjenih dejavnostih je februarja ostalo nizko. Ob veliki negotovosti v mednarodnem okolju se je kazalnik izvoznih naročil še znižal in bil precej nižji kot v začetku leta 2023.

Zmanjševanje števila registriranih brezposelnih se je februarja po januarski skromni rasti nadaljevalo (po sezonsko prilagojenih podatkih). Zmanjšanje je bilo večje kot v predhodnih mesecih (1,1 % desez.). Po originalnih podatkih je bilo konec februarja brezposelnih 49.716 oseb, kar je 6,9 % manj kot pred letom. Ob pomanjkanju delovne sile je bilo konec februarja medletno za 15,5 % manj dolgotrajno brezposelnih (tj. brezposelnih nad enim letom) in za 8,8 % manj brezposelnih, starejših od 50 let.

Nominalna vrednost davčno potrjenih računov je bila med 18. februarjem in 2. marcem 2024 medletno večja za 4 %. Nekoliko nižja rast prodaje kot v predhodnem 14-dnevnem obdobju in v povprečju januarja, ko je bila 5-odstotna, je bila predvsem posledica nižje rasti prodaje v trgovini, kjer je bilo izdanih za skoraj 80 % skupne vrednosti davčno potrjenih računov. Močno se je upočasnila rast v trgovini z motornimi vozili (z 10 % na 1 %), podobna gibanja kot v predhodnem obdobju pa so ostala v trgovini na drobno (7-odstotna medletna rast) in trgovini na debelo (7-odstotni medletni upad). Nekoliko pa se je okrepila medletna rast prodaje v gostinstvu in nekaterih kulturnih, razvedrilnih in športnih storitvah ter igrah na srečo (skupaj v gostinstvu in drugih storitvenih dejavnostih je bila 10 -odstotna).

Poraba elektrike je bila februarja medletno nižja za 4 %. K temu so po našem mnenju prispevale drugačna razporeditev zimskih počitnic in visoke temperature, ki so vplivale tudi na okrnjeno delovanje smučarskih središč. Med našimi glavnimi trgovinskimi partnericami je bila februarja poraba elektrike v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem podobna kot pred letom, v Nemčiji in Franciji pa višja za 2 %.