Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo 7/2022

Obeti gospodarske rasti v evrskem območju se ob močnih inflacijskih pritiskih in energetski krizi ter zaostrovanju denarne politike poslabšujejo. Septembrski kazalniki zaupanja nakazujejo krčenje gospodarske aktivnosti v evrskem območju, zaupanje med potrošniki pa je na najnižji izmerjeni ravni. Tudi v Sloveniji se je vrednost kazalnika gospodarske klime septembra opazno znižala in bila pod dolgoletnim povprečjem. Potrošnja gospodinjstev je bila v poletnih mesecih podobna kot v drugem četrtletju, ko je že nekoliko upadla, vedno bolj pa jo zavirajo cenovni pritiski, padanje kupne moči in večja previdnost potrošnikov. Inflacija je bila septembra 10-odstotna, k upočasnitvi glede na avgust (11 %) so prispevali zlasti ukrepi vlade za omilitev posledic energetske draginje, ki so inflacijo na letni ravni po naši oceni ublažili za 2,3 odstotne točke. V gradbeništvu se je v poletnih mesecih nadaljevala rast aktivnosti, zlasti gradnja stavb, v tržnih storitvah pa se je prihodek zmanjšal. Aktivnost v izvoznem delu gospodarstva in proizvodnja predelovalnih dejavnosti sta se povečali, negotovost v mednarodnem okolju (vojna v Ukrajini, inflacijski pritiski, motnje v dobavnih verigah) pa je velika in negativno vpliva na razpoloženje v izvozno usmerjenih dejavnostih. Prav tako se nadaljujejo stroškovni pritiski v gradbeništvu in drugih dejavnostih. Poraba elektrike je bila septembra, podobno kot mesec prej, medletno nižja za 7 %. Poraba plina se je glede na preteklo petletno obdobje od začetka leta zmanjšala za več kot desetino, kar povezujemo s podražitvami plina v povezavi z energetsko krizo in njegovo manjšo porabo predvsem v industriji. V avgustu je bila za 14 % nižja od primerljive povprečne porabe v prejšnjih petih letih, razlika v septembru je bila manjša, v oktobru pa bo glede na dosedanje podatke ponovno večja. Zaposlenost ob nadaljnjem upadanju števila brezposelnih še narašča, podjetja pa težave pri iskanju usposobljenih delavcev še naprej rešujejo z zaposlovanjem tujcev. V aktualnem Ekonomskem ogledalu predstavljamo tudi rezultate raziskave Eurobarometer o zadovoljstvu z življenjem, ki je v Sloveniji nad povprečjem EU, poslabšujejo pa se pričakovanja. Med ključnimi problematikami sta izpostavljeni inflacija in težave z dobavo energije, pomemben je ostal tudi problem zdravja in socialne varnosti ter pokojnin.