Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo 3/2023

Rast gospodarske aktivnosti v prvem četrtletju je izhajala iz trošenja gospodinjstev, gradbenih investicij in rasti večine storitvenih dejavnosti, kjer se v nekaterih panogah nadaljuje pokovidno okrevanje. Aktivnost v izvoznem delu gospodarstva je bila šibka, okrepila pa se je storitvena menjava, še posebej potovanj. K skupni rasti števila delovno aktivnih še naprej največ prispeva zaposlovanje tujih državljanov – marca je bil prispevek k medletni rasti že 83-odstoten. Medletna inflacija se je aprila nekoliko upočasnila, a je bila z 9,4 % še vedno visoka. Podobno kot v predhodnih mesecih, so k inflaciji največ prispevale cene hrane in brezalkoholnih pijač, visoka, okoli 8-odstotna, pa je ostala tudi osnovna inflacija. V izbrani temi tokratnega Ekonomskega ogledala o poslovnih rezultatih v lanskem letu ugotavljamo, da se je poslovanje gospodarskih družb takoj po epidemiji močno izboljšalo, lani pa je na upočasnitev rasti kazalnikov vplivala energetska kriza. Med kazalniki sta se poslabšala zlasti gospodarnost in donosnost prihodkov, ki sta malo nižja kot pred epidemijo.