Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo 5/2023

Vrednosti nekaterih kratkoročnih gospodarskih kazalnikov za Slovenijo, povezanih z mednarodno blagovno menjavo in aktivnostjo predelovalnih dejavnosti, so se v povprečju aprila in maja znižale glede na prvo četrtletje. Tudi realni prihodek tržnih storitev se je aprila občutno zmanjšal, manjši je bil tudi medletno. Realni prihodek v trgovini na drobno brez motornih goriv se je aprila na mesečni ravni nekoliko povečal, medletno pa ostal precej manjši. Po podatkih o vrednosti davčno potrjenih računov je bila skupna realna prodaja v drugem četrtletju prvič v zadnjih dveh letih medletno manjša. Gradbena aktivnost, ki se je po aprilskem upadu maja zvišala, pa je tudi medletno ostala znatno višja. Gospodarsko razpoloženje, ki se poslabšuje od začetka leta, se je junija še nekoliko oddaljilo od dolgoletnega povprečja, v primerjavi s prvim četrtletjem se je v drugem razpoloženje izboljšalo le med potrošniki in v trgovini na drobno. Medletna rast cen življenjskih potrebščin se je junija občutno znižala (6,9 %) in bila najnižja po lanskem aprilu, osnovna inflacija pa je ostala razmeroma visoka (8 %) in se še ni pričela zniževati. Število registriranih brezposelnih je bilo junija najnižje doslej.