Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo 6/2023

Večina razpoložljivih gospodarskih kazalnikov v Sloveniji se je poleti poslabšala. Avgusta sta se po večmesečnem zmanjševanju izvoz in uvoz blaga sicer nekoliko povečala, proizvodnja predelovalnih dejavnosti pa se je nadalje skrčila. Medletni padec aktivnosti v izvozno usmerjenih dejavnostih se je še poglobil, najbolj v energetsko intenzivnih panogah, zelo nizka ostajajo pričakovanja predelovalnih dejavnosti glede izvoza. Tudi podatki o porabi elektrike za avgust in september kažejo na opazno medletno zmanjšanje porabe elektrike, zlasti pri industrijski porabi. Rast storitvene menjave se je upočasnila, medletno pa ostaja visoka zaradi opaznega okrevanja menjave storitev, povezanih s turizmom. Poleti so gospodinjstva manj kot pred letom trošila za hrano, neživila, prenočitve doma in nove avtomobile. Gradbena aktivnost je bila še naprej znatno večja kot lani. Gospodarsko razpoloženje, ki se je poslabševalo od začetka leta, se je septembra nekoliko izboljšalo, a ostaja razmeroma nizko. Inflacija se je septembra po pričakovanjih zvišala na 7,5 % (s 6,2 %). K temu je v veliki meri prispevalo prenehanje veljavnosti začasnih ukrepov za blaženje energetske draginje, še naprej pa k medletni inflaciji pomembno prispevajo cene hrane ter nekaterih storitev. V izbrani temi predstavljamo rezultate raziskave Eurobarometer o zadovoljstvu z življenjem, ki je v Sloveniji visoko nad povprečjem EU. Ob tem po mnenju anketiranih ključne problematike ostajajo inflacija, zdravje in zdravstveni sistem, pokojnine ter dobava energije.