Kratke analize


Kratke analize

COVID-19, osebna zaposlitvena situacija in raziskave Eurobarometra

Ta kratka analiza podrobneje analizira Eurobarometrov kazalnik ocena zadovoljstva z osebno zaposlitveno situacijo, kot dodatni vir podatkov o situaciji na trgu dela v luči povečane negotovosti, v luči potrebe po sočasnih podatkih in hkrati oteženim načinom zbiranja podatkov zaradi pandemije COVID-19. Analizirane so razmere v Sloveniji ter njenih petih najpomembnejših zunanjetrgovinskih partnericah: Nemčiji, Franciji, Italiji, Avstriji in Hrvaški, v štirih raziskavah Standard Eurobarometer: SB92, SB93, SB94 in SB95, tj. od leta 2019 do leta 2021. Slovenija se je po tem kazalniku izkazala kot najboljša med obravnavanimi državami. To je v skladu z dejstvom, da je Slovenija po podatkih CEPR (2020) država, ki je med vsemi državami EU namenila največ sredstev za preprečevanje posledic epidemije COVID-19.