Kratke analize


Kratke analize

Ali sektorske kolektivne pogodbe lahko vplivajo na agregatno rast plač v luči visoke inflacije?

V analizi skušamo odgovoriti na vprašanje, ali lahko kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti zasebnega sektorja, ki določajo osnovne plače delavcev, v trenutnih razmerah visoke rasti cen preko indeksacije predstavljajo tveganje za višjo agregatno rast plač, s tem pa na nastanek še dodatnih pritiskov na končne cene proizvodov in storitev. V ta namen pregledamo, katere kolektivne pogodbe vsebujejo indeksacijo, izdelamo agregatni kazalnik gibanja osnovnih plač in modelsko preverimo povezavo med gibanjem osnovnih plač in dejansko izplačanimi plačami. Na osnovi opravljene analize ocenujemo, da obstaja zgolj manjše tveganje prelivanja rasti cen v osnovne plače in v dejansko izplačane plače.