Poročilo o produktivnosti 2019


Poročilo o produktivnosti 2019

Poročilo o produktivnosti 2019

UMAR je v letu 2018 začel opravljati naloge nacionalnega odbora za produktivnost, med katerimi je ena ključnih priprava letnega poročila o produktivnosti. Analize produktivnosti so že vrsto let sestavni del rednih publikacij UMAR, tokrat pa jih prvič objavljamo tudi samostojno. Poleg rednega pregleda gibanj in dejavnikov produktivnosti predstavljamo analizo produktivnosti dela na osnovi individualnih podatkov za podjetja v Sloveniji.