Kratke analize


Kratke analize

Ekološki odtis v statističnih regijah Slovenije

Ekološki odtis, ki ga izračunava Global Footprint Network (Omrežje za globalni ekološki odtis), je sintezni kazalnik trajnostnega razvoja. Pove nam, koliko naravnih virov in biosistemskih storitev je potrebnih za vzdrževanje obstoječega načina življenja. Potrebe po naravnih virih se ob hitrem gospodarskem razvoju že desetletja strmo povečujejo, zato bo v prihodnje treba bolj upoštevati razpoložljivost in zmogljivost (biokapaciteto) naravnih virov ter njihovo porabo na vseh ravneh bolj racionalizirati. V prispevku je predstavljen prvi izračun ekološkega odtisa Slovenije na ravni slovenskih statističnih regij, ki ga je leta 2020 v posebnem projektu, financiranim s strani Ministrstva za okolje in prostor, izračunal Global Footprint Network. Rezultati so pokazali, da so razlike med regijami majhne, kar je lahko posledica dejanskih majhnih razlik, lahko pa na to odločilno vpliva pomanjkanje ustreznih podatkov. Zato bi bilo smiselno izračun dopolniti z regionalnimi podatki, ki bi bolje pokazali izzive v regijah, prav tako so tudi še možnosti izboljšanja same metodologije. To pa bi bila v nadaljevanju osnova za oblikovanje ustreznejših ukrepov za doseganje bolj trajnostnega razvoja tudi na regionalni ravni.