Delovni zvezki


Delovni zvezki

Jure Povšnar, Tina Golob Šušteršič, Mojca Koprivnikar Šušteršič, Mateja Kovač, Ana Vidrih: Analiza poslovanja slovenskih gospodarskih družb po dejavnostih v letu 2020

Dodana vrednost gospodarskih družb je v letu 2020 pomenila okoli 59 % dodane vrednosti celotnega slovenskega gospodarstva in se je zaradi zaostrenih razmer ob epidemiji malo zmanjšala, medtem ko se je precej bolj poslabšal poslovni rezultat. Neto čisti dobiček gospodarskih družb je upadel za skoraj 40 %, a je še vedno precej presegal nizke ravni v ekonomski in finančni krizi po letu 2008, zlasti zaradi tokrat boljše kondicije družb in obilne finančne podpore države. V letu 2020 se je uspešnost poslovanja zmanjšala v večini dejavnosti, nekaj pa jih je zabeležilo tudi izgubo. Največ so je imeli v dejavnosti oskrbe z elektriko, povezano s problematiko premogovništva, medtem ko je bila izguba v gostinstvu ter kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih povezana z zajezitvenimi ukrepi ob epidemiji.  V obdobju 2008–2020 so v strukturi dodane vrednosti družb najbolj pridobile predelovalne dejavnosti in promet, najbolj pa se je znižal delež gradbeništva.

Celotna publikacija (pdf)

Statistična priloga (xlsx)