Ekonomski izzivi


Ekonomski izzivi

Ekonomski izzivi 2016

Od  prve  izdaje  leta  2007  Ekonomski  izzivi  obravnavajo  teme,  za  katere  presodimo,  da zahtevajo  ukrepanje ekonomske politike. Letošnja publikacija obravnava področje javnofinančnih gibanj in politike ter odzivanja na demografske spremembe v Sloveniji. Ob izidu publikacije smo pripravili tudi mednarodno konferenco.