Kratke analize


Kratke analize

Poslovanje gostinskih podjetij med epidemijo covida-19

Od pomladi 2020 se je Slovenija spoprijemala z več valovi okužb s koronavirusom, ki so jih zaznamovali tudi strogi ukrepi za omejitev širjenja okužb. Med storitvami, katerih delovanje je bilo od sredine marca 2020 pa do sredine februarja 2022 zaradi epidemije močno omejeno, je bilo tudi gostinstvo. Med razglasitvijo epidemije so bili gostinski in nastanitveni obrati delno ali v celoti zaprti, tudi med sproščanjem ukrepov pa je bilo njihovo delovanje večkrat omejeno z delovnim časom, številom oseb za mizo, okuženostjo v regiji, velikostjo nastanitvenih obratov, zasedenostjo vseh kapacitet, kasneje pa s pogojem PCT. Zaprtje ali omejitve so vplivale na slabšo obiskanost gostinskih in nastanitvenih obratov in posledično manjši prihodek. Gostinske družbe so tako v letu 2020 močno poslabšale poslovne rezultate. Pri tem so negativne posledice epidemije v določeni meri ublažili ukrepi, ki jih je sprejela vlada za omejitev negativnih posledic epidemije za prebivalstvo in gospodarstvo ter pospešitev okrevanja. Poslovanje se je naslednje leto izboljšalo, tako da so gostinske družbe leto 2021 zaključile z neto čistim dobičkom, ki pa je bil manjši kot leta 2019. Izboljšanje je bila posledica večjega trošenja domačih turistov in domačega prebivalstva ob rahljanju ukrepov za omejevanje epidemije, podprto z ohranitvijo razmeroma ugodne dohodkovne situacije med epidemijo in dodatno spodbujeno z unovčevanjem turističnih bonov in bonov, ki jih je bilo mogoče koristiti v bolj prizadetih dejavnostih turizma, gostinstva, športa in kulture. Povečal se je tudi obisk tujih turistov, ki pa je še močno zaostajal za obiskom iz leta 2019. Ob boljšem osnovnem poslovanju se je leta 2021 izboljšala tudi donosnost in gospodarnost, zadolženost gostinskih družb pa je ostala visoka. Še nekoliko boljše rezultate gostinske družbe dosegajo v letu 2022, ko je število prenočitev tujih turistov v glavni sezoni že doseglo najvišje ravni pred epidemijo, na večji prihodek pa je vplivalo tudi unovčevanje obeh vrst bonov.