Kratke analize


Kratke analize

Minimalna plača v Sloveniji v obdobju krize in konjunkture

Leta 1995 je Slovenija uvedla minimalno plačo, ki je predstavljala minimalno plačilo za polni delovni čas in je ob uvedbi zajemala vse dodatke k plači. Del dodatkov k plači se je izločil s spremembo zakona leta 2016, vsi pa z letom 2020. Večkrat se je spremenil tudi zakonski način določanja vsakoletnega usklajevanja minimalne plače. V obdobju 2008–2013 je imela Slovenija najvišjo realno rast minimalne plače izmed držav EU z zakonsko določeno minimalno plačo, v obdobju 2014–2017 pa je bilo povečanje med najnižjimi. V obdobju 2018–2020 pa njena rast ob zakonski spremembi konec leta 2018, ki je precej povečala minimalno plačo, ni izstopala glede na druge države EU. Razmerje med minimalno in povprečno plačo je v letu 2019 znašalo 50,6 %, kar nas uvršča med države z najvišjim razmerjem med državami EU.