Kratke analize


Kratke analize

Stanje na področjih Strategije dolgožive družbe

Vlada Republike Slovenije je leta 2017 sprejela Strategijo dolgožive družbe, ki je podala usmeritve za oblikovanje ukrepov odzivanja na demografske spremembe. Strategija dolgožive družbe je predvidevala tudi izdelavo akcijskega načrta za uresničevanje, vendar doslej še ni bil pripravljen. Namen tega prispevka je na podlagi novejših podatkov ponovno opozoriti na posledice demografskih gibanj in stanje na področjih, ki jih je obravnavala Strategija dolgožive družbe. Pregled številnih kazalnikov je pokazal, da je od sprejetja strategije do bistvenega napredka prišlo le na nekaterih področjih, na primer pri delovni aktivnosti starejših ali njihovi socialni vključenosti. Na drugi strani izstopa odsotnost nujnih reform na področju sistemov socialne zaščite, zaradi katerih se je zmanjšala dostopnost do zdravstvenih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe, visoko ostaja tudi tveganje revščine starejših, še posebej žensk. Tudi nekateri drugi izzivi so se v zadnjih letih zaradi odsotnosti sistematičnega ukrepanja povečali, na primer pomanjkanje delovne sile.