Jesenska napoved


Jesenska napoved

Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2020

Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) v Jesenski napovedi za letos predvidevamo 6,7-odstotni upad BDP. Od junija so se napovedi za najpomembnejše trgovinske partnerice za letos nekoliko izboljšale, z okrevanjem aktivnosti in zlasti z dogovorom na EU ravni o finančnem paketu za okrevanje evropskega gospodarstva so se v obdobju od maja do julija precej izboljšali tudi kazalniki zaupanja. To bo, kljub ponovnemu manjšemu upadu nekaterih kazalnikov v zadnjih tednih, vplivalo na nekoliko manjši letni upad BDP od predvidenega v Poletni napovedi. Globokemu upadu v drugem četrtletju bo tako sledilo povečanje aktivnosti, ki pa bo ob prisotnosti virusa in ohranjanju nekaterih omejitvenih ukrepov postopno in diferencirano po posameznih dejavnostih. Negotovost, povezana z epidemiološkimi razmerami, ostaja visoka. Morebitno nenadzorovano širjenje virusa in s tem možnost obsežnejšega zaprtja določenih dejavnosti, bi lahko privedlo do globljega padca BDP in predvsem počasnejšega ter dolgotrajnejšega okrevanja. V primeru uspešne trajnejše zajezitve širjenja virusa oziroma skorajšnje razpoložljivosti cepiva ali zdravila za široko uporabo, pa obstaja možnost hitrejšega okrevanja aktivnosti od predvidenega.