Pomladanska napoved


Pomladanska napoved

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2022

Pomladansko napoved gospodarskih gibanj smo pripravili v razmerah visoke negotovosti zaradi vojne v Ukrajini. Po globokem padcu leta 2020 in močnem lanskem odboju za letos predvidevamo 4,2-odstotno rast BDP, kar je za 0,5 o. t. nižje kot v Jesenski napovedi. Že pred začetkom vojne v Ukrajini smo pričakovali umiritev rasti, na kar so poleg visoke lanske osnove vplivali predvsem naraščajoči cenovni pritiski zaradi visokih cen energentov in surovin ter ozkih grl v dobavnih verigah. Poleg tega bo obseg podpornih ukrepov, ki imajo pozitiven vpliv na gospodarsko rast, letos po naši oceni manjši od lanskega, tudi upoštevaje ukrepe, sprejete do sredine marca. Gospodarska rast bo letos v veliki meri izhajala iz rasti domače potrošnje, rast zasebne potrošnje pa se bo, tudi pod vplivom povišane inflacije, umirila. Ob sproščanju omejitvenih ukrepov se bo močneje okrepila predvsem potrošnja storitev, ki je lani zaradi omejitev v povezavi z epidemičnimi razmerami še precej zaostajala za ravnjo iz leta 2019. Nadaljevala se bo visoka rast investicij. Pričakujemo tudi nadaljnjo rast izvoza, ki pa bo nižja kot lani – zaradi upočasnitve rasti blagovnega izvoza, na katerega bodo opazno vplivale posledice vojne v Ukrajini in močan upad izvoza v Rusijo, preko vplivov na gospodarsko aktivnost najpomembnejših trgovinskih partneric pa tudi umiritev rasti celotnega tujega povpraševanja. V začetku letošnjega leta se je inflacija še okrepila in se bo letos predvidoma ohranjala na razmeroma visoki ravni, sledilo bo postopno upadanje. Naraščanje zaposlenosti in upadanje brezposelnosti se bosta nadaljevala, hkrati pa se bo zaradi demografskih gibanj krepil vpliv omejitev, povezanih z razpoložljivostjo delovne sile. Pričakujemo, da se bo v prihodnjih dveh letih rast BDP umirila na okoli 3 %. Največja tveganja za uresničitev napovedi so povezana s potekom vojne in cenami energentov, še naprej ostajajo negativno tveganje tudi epidemične razmere in vedno bolj tudi dobavne verige. V primeru stabilizacije razmer v Ukrajini in zmanjšanja geopolitičnih napetosti bi bila gospodarska rast lahko tudi višja od napovedane, pomembna bo tudi prožnost gospodarskih subjektov in podpornih politik v času trajanja vojne in sankcij proti Rusiji.