Napoved gospodarskih gibanj

Napovedi so ena od strokovnih podlag za pripravo proračuna in vodenje ekonomske politike. Na voljo so za tekoče leto in dve prihajajoči leti. Na uradu jih pripravimo dvakrat letno (marca in septembra), v primeru izrednih dogodkov v domačem ali mednarodnem okolju pa pripravimo tudi tako imenovane vmesne napovedi.