Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 3. do 7. junija 2024: blagovna menjava, prihodek v tržnih storitvah in število registriranih brezposelnih

Blagovna menjava se je aprila v primerjavi z marcem zmanjšala, medletno pa je bila večja. V povprečju prvih štirih mesecev sta bila izvoz in uvoz blaga še vedno medletno manjša. Razpoloženje v izvozno usmerjenih dejavnostih se je maja izboljšalo, a so izvozna naročila še naprej na zelo nizki ravni. Skupni realni prihodek tržnih storitev se je v prvem četrtletju nadalje povečal, večji je bil tudi medletno. Po originalnih podatkih je bilo konec maja brezposelnih 44.088 oseb, kar je 6,6 % manj kot pred letom. Ob pomanjkanju delovne sile je bilo medletno za 14,5 % manj dolgotrajno brezposelnih in za 8,8 % manj brezposelnih, starejših od 50 let.
 

Blagovna menjava se je aprila tekoče zmanjšala, njen obseg pa je bil večji kot pred letom. Realni desezonirani izvoz blaga se je zmanjšal za 0,4 %, uvoz pa za 1,5 %. Upad je izhajal iz menjave z državami izven EU, izvoz in uvoz iz držav EU pa sta se nekoliko povečala (večja je bila zlasti blagovna menjava s Francijo, z Avstrijo in Italijo pa je upadla). Povečal se je izvoz večine glavnih skupin proizvodov, manjši pa je bil izvoz primarnih izdelkov in kovin ter kovinskih izdelkov. Pri uvozu se je tretji mesec zapored zmanjšal uvoz proizvodov za široko potrošnjo, uvoz blaga za vmesno potrošnjo pa se je povečal in bil največji letos (desez.). V povprečju prvih štirih mesecev sta bila izvoz in uvoz blaga (tudi z državami EU) še vedno medletno manjša (za 1,6 % oz. 1,2 %). Razpoloženje v izvozno usmerjenih dejavnostih se je maja izboljšalo, a so izvozna naročila še naprej na zelo nizki ravni.

Skupni realni prihodek tržnih storitev se je v prvem četrtletju še povečal (za 1,5 %), večji je bil tudi medletno (za 1,2 %). Rast prihodka se je glede na četrtletje prej pospešila v informacijsko-komunikacijskih dejavnostih ob krepitvi prodaje računalniških storitev, zlasti na domačem trgu. Pospešila se je tudi v strokovno-tehničnih dejavnostih, kjer se je nadaljevala rast prodaje v arhitekturno-projektantskih storitvah. V drugih poslovnih dejavnostih se je rast prihodka nekoliko upočasnila, kljub ponovni rasti v zaposlovalnih storitvah. V gostinstvu je prihodek ob rasti števila prenočitev ostal podoben kot ob koncu lanskega leta. Prav tako v dejavnosti prometa in skladiščenja. Skupni realni prihodek tržnih storitev je bil v prvem četrtletju medletno manjši le v prometu in skladiščenju. 

Mesečni upad števila registrirano brezposelnih po sezonsko prilagojenih podatkih je bil maja (0,7 %) nekoliko manjši kot v prejšnjih mesecih. Po originalnih podatkih je bilo konec maja brezposelnih 44.088 oseb, kar je 6,6 % manj kot pred letom. Ob pomanjkanju delovne sile je bilo konec maja medletno za 14,5 % manj dolgotrajno brezposelnih (tj. brezposelnih nad enim letom) in za 8,8 % manj brezposelnih, starejših od 50 let. V prvih petih mesecih je vsak mesec v neaktivnost in upokojitev odšlo nekoliko več kot odstotek vseh brezposelnih, kar tudi prispeva k zmanjševanju brezposelnosti.