Kratke analize


Kratke analize

Poslovanje gospodarskih družb prometa in skladiščenja do leta 2023

Gospodarske družbe prometa in skladiščenja (dejavnost H) so v letih pred epidemijo covida-19 dosegale velik neto čisti dobiček, ki pa se je ob zajezitvenih ukrepih ob epidemiji v letu 2020 prepolovil. Omejeno je bilo poslovanje mnogih prometnih dejavnosti, še posebej javnega avtobusnega, železniškega in letališkega potniškega prometa. Ker so številne omejitve veljale tudi v letu 2021, se je v tem letu neto čisti dobiček v dejavnosti promet in skladiščenje sicer močno povečal, a za dobro desetino zaostal za poslovnim rezultatom iz leta 2019, medtem ko je bil pri vseh gospodarskih družbah v Sloveniji večji za skoraj četrtino. V letu 2022 se je končni izid poslovanja nadalje močno povečal, deloma tudi zaradi visoke inflacije, tako da je bila dejavnost prometa in skladiščenja po rasti dobička zgolj v tem letu med uspešnejšimi, v primerjavi z letom 2019 pa v tem pogledu ni posebej izstopala. V letu 2023 se je dobiček malenkost zmanjšal, kar je podobno kot pri vseh družbah, če med njimi izločimo veliko izboljšanje poslovanja v dejavnosti oskrbe z električno energijo. Da se je neto čisti dobiček v prometu in skladiščenju v letu 2023 zmanjšal le za manj kot odstotek, gre zasluga tudi precej povečanim subvencijam, brez česar bi se dobiček zmanjšal za skoraj 9 %. Največ neto čistega dobička prometa in skladiščenja, 55 %, so v letu 2023 v približno enakih deležih ustvarili v spremljajočih storitvenih dejavnostih v kopenskem prometu z družbo DARS ter dejavnosti cestnega tovornega prometa. Najbolj se je dobiček zmanjšal v dejavnostih pretovarjanja, skladiščenja in na špediciji, najbolj pa se je povečal v avtobusnem in železniškem potniškem prometu.