Kratke analize


Kratke analize

Kakšen je obseg razpoložljivih kapacitet na trgu dela?

V analizi preverimo obseg izkoriščenosti domačih kapacitet na trgu dela, kar je pomembna informacija v trenutnih razmerah velikega pomanjkanja delovne sile. To naredimo s pomočjo stopnje brezposelnosti, ki je običajni kazalnik obsega razpoložljivosti delovne sile, in dveh alternativnih ter kompleksnejših kazalnikov: indeksa podzaposlenosti, ki vključuje preference delovno aktivnih oseb po povečanju ali zmanjšanju opravljenih delovnih ur, in indeksa nezaposlenosti, ki pri oceni obsega kapacitet vključuje tudi neaktivne osebe, ki sicer ne iščejo zaposlitve, a pogosto prestopajo v delovno aktivnost.

Ugotavljamo, da vsi trije kazalniki kažejo na podobno zgodovinsko nizko raven prostih kapacitet – tako po nizki ravni brezposelnosti, kot tudi majhni možnosti prostovoljnega povečanja opravljenih delovnih ur obstoječih zaposlenih in majhnemu številu ostalih neaktivnih oseb, ki bi se lahko vključile na trg dela.