Demografske spremembe in trg dela

Naraščanje deleža prebivalstva, starejšega od 65 let, pomembno vpliva na povečanje izdatkov za pokojnine, zdravstvo, dolgotrajno oskrbo in druge s staranjem povezane izdatke. Staranje prebivalstva med drugim zahteva spremembe na področju socialnega varstva, zaposlovanja in odzive politik na številnih drugih področjih, kot na primer prilagoditev okolja in storitev starejšim. Demografska gibanja pomembno in vedno izraziteje vplivajo tudi na trg dela, poleg naraščajočega vpliva pomanjkanja delovne sile. Trg dela ima osrednjo vlogo pri določanju gospodarskega in družbenega napredka. Med njegove glavne makroekonomske kazalnike spadajo zaposlenost, brezposelnost in plače, ki so ključni za zagotavljanje blaginje prebivalstva.