Kratke analize


Kratke analize

Analiza poslovanja predelovalnih družb v letu 2022

V kratki analizi proučimo statistične podatke iz bilanc stanja in izkaza poslovnega izida gospodarskih družb v predelovalnih dejavnostih (C), ki so ena največjih dejavnosti slovenskega gospodarstva. Analiza poslovanja in premoženjsko-finančnega položaja predelovalnih družb zajema obdobje po letu 2008, pri čemer smo osredotočeni na rezultate v zadnjem letu oz. letu 2022.

Predelovalne družbe so rezultate poslovanja v letu 2022 nadalje izboljšale, a manj kot leto prej. Rast dodane vrednosti je ostala visoka, a nekoliko skromnejša kot v letu 2021. K rasti so nekoliko prispevale tudi subvencije, večinoma namenjene zmanjšanju negativnega vpliva energetske draginje na poslovanje. Ob skromnejši rasti zaposlenosti kot leto prej se je dodana vrednost na zaposlenega v predelovalnih družbah povzpela nad 57.000 EUR. Rast prihodkov od prodaje se je umirila, najbolj na trgih izven EU. Neto dobiček iz poslovanja, ki je v letu 2021 prvič presegel 2 mrd EUR, se je še nekoliko povečal. Izboljšali so se tudi finančni rezultati, predelovalne družbe so ustvarile neto dobiček iz financiranja. Neto čisti dobiček predelovalnih družb je bil tako največji v opazovanem obdobju. Delež dolga v virih sredstev, ki se je v letu 2021 nekoliko povečal, je ostal manjši od dolgoletnega povprečja.