Evropski steber socialnih pravic


Evropski steber socialnih pravic

Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija so leta 2017 na socialnem vrhu v Göteborgu razglasili evropski steber socialnih pravic (ESSP), da bi se s primernimi, dostopnimi in finančno vzdržnimi sistemi socialne zaščite ter ustreznimi politikami trga dela in enakih možnosti zvišali socialni standardi v državah članicah EU za večjo blaginjo Evropejcev. ESSP temelji na 20 načelih s treh področij: (i) enake možnosti in dostop do trga dela, (ii) pošteni delovni pogoji ter (iii) socialna zaščita in vključenost. Države članice so na socialnem vrhu v Portu maja letos znova potrdile svojo zavezanost uresničevanju ESSP. V naši publikaciji ESSP – Slovenija 2000–2020 smo na podlagi kazalnikov in različnih študij analizirali stanje v Sloveniji na področju 20 načel. Po večini kazalnikov se uvrščamo visoko, a so pred nami še številni izzivi, za reševanje katerih bo potrebno čim prejšnje ukrepanje. Glavni izzivi se poleg nezadovoljenih potreb po zdravstveni oskrbi pojavljajo na področju socialne vključenosti nekaterih ranljivih skupin, socialnega dialoga, učinkovitosti in vzdržnosti sistema socialne zaščite ter pri spremljanju in razvoju programov enakega obravnavanja in vključenosti za skupine, ki niso ustrezno zastopane v kazalnikih spremljanja socialnih pravic.

20 načel in pravic Evropskega stebra socialnih pravic