Finančni trgi in cene

Finančna kriza je pokazala številna strukturna neskladja na področju bančnega in podjetniškega sektorja. Z začetkom sanacije bank in privatizacije so bili narejeni pomembni koraki njunega prestrukturiranja. Finančni sistem je v zadnjih letih deloval v razmerah izrazito ekspanzivno naravnane denarne politike, ki je sledila izzivom v gospodarstvu. V razmerah naraščajoče inflacije so se centralne banke odzvale s pospešeno normalizacijo denarne politike, ki predstavlja dodaten izziv tako za gospodarsko aktivnost kot tudi za ohranjanje finančne stabilnosti.