Razpoloženje v slovenskem gospodarstvu je bilo v prvem četrtletju še vedno slabše kot v enakem lanskem obdobju, a boljše kot ob koncu leta. Ob umirjanju cenovnih gibanj se je izboljšalo pri potrošnikih in v storitvah. Tudi kratkoročni gospodarski kazalniki v prvih dveh mesecih nakazujejo nadaljnje okrevanje in so,…

>>

Grafi tedna od 8. do 12. aprila 2024: poraba elektrike po odjemnih skupinah, obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih in tekoči račun plačilne bilance

Poraba elektrike na distribucijskem omrežju je bila marca medletno nižja v vseh odjemnih skupinah. Proizvodnja…

>>

Grafi tedna od 1. do 5. aprila 2024: število registriranih brezposelnih oseb, vrednost davčno potrjenih računov, poraba elektrike in drugi grafi

Mesečni upad števila registrirano brezposelnih je bil marca (0,9 % desezonirano) podoben kot v februarju, konec marca je…

>>

Grafi tedna od 25. do 29. marca 2024: cene življenjskih potrebščin, prihodek v trgovini in obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih

Medletna rast cen življenjskih potrebščin se je tudi marca nekoliko povišala, na 3,6 %, predvsem zaradi višje medletne…

>>