Javne finance

Gospodarsko-finančna kriza je močno poslabšala stanje v javnih financah, razmere so se začele izboljševati šele po letu 2015. Izjemne zdravstvene in gospodarske okoliščine zaradi epidemije covida-19 so v letu 2020 ponovno povzročile primanjkljaj in povišanje javnega dolga, država pa je z ukrepi podpore prevzela breme blaženja posledic epidemije. Javnofinančne razmere so se v letih 2021 in 2022 ponovno izboljšale. Kratkoročni izzivi se danes vse bolj prepletajo z izzivi zelenega in digitalnega prehoda ter starajočega se prebivalstva, kar bo vplivalo na prihodnja javnofinančna gibanja v smislu iskanja ravnovesja med stabilizacijsko in razvojno vlogo javnih financ.